Algemene Voorwaarden Droom Durf Doe

Droom Durf Doe is een handelsnaam van FLY to BLOSSOM, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 7708214.

FLY to BLOSSOM handelt onder de volgende handelsnamen:

Droom Durf Doe – droomdurfdoe.nl

Kracht van Kleur – krachtvankleur.nl

Langdurig naar het buitenland – Langdurignaarhetbuitenland.nl

Sparringpartners – sparringpartners.online

Ontwikkelingsperspectiefplan – ontwikkelingsperspectiefplan.nl

De algemene voorwaarden van Droom Durf Doe zijn van toepassing op FLY to BLOSSOM en al haar handelsnamen en activiteiten.

 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Droom Durf Doe: alle activiteiten en handelsnamen die vallen onder FLY to BLOSSOM.
DDD: afkorting voor Droom Durf Doe
Klant: de bezoeker van één of meerdere van de Droom Durf Doe websites. Tevens ook de afnemer van producten of services van Droom Durf Doe.
Websites: alle websites die door DDD worden uitgegeven.
Communicatie: alle communicatie uitingen van DDD, waaronder ook inbegrepen social media, websites en nieuwsbrieven.
Product:een fysiek of digitaal product dat door de klant rechtstreeks wordt besteld bij DDD en door DDD wordt geleverd aan de Klant.
Service (of dienst):een service of dienst die rechtstreeks wordt besteld bij DDD en door DDD aan de Klant wordt geleverd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en leveringen van producten en services van DDD zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 32 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een nieuwsbrief, door de bestelling van één van de producten van DDD of door het inschrijven en volgen van een webinar, coaching traject, online kleurkaartlegging of andere producten of services van DDD, aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen DDD en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.

Artikel 3 – Tot stand komen overeenkomst
Bij het via de websites, e-mail of telefonisch bevestigen van een opdracht of bestelling door de Klant, komt er een overeenkomst tussen de Klant en DDD tot stand. DDD dient te leveren wat de Klant heeft besteld, de Klant dient te betalen voor de te leveren dienst binnen de gestelde termijn.

Artikel 4 – Annulering van een overeenkomst

 • Producten of services die direct na bestelling online worden geleverd, zoals bijvoorbeeld een kleurkaartlegging op krachtvankleur.nl of het e-book ‘De juf die geen juf is’, deze kunnen niet meer geannuleerd worden omdat zij direct geleverd zijn.

Annuleringsregeling Persoonlijke sessies, waaronder (kleur)coaching e.d.
Annulering van persoonlijke sessies die vooraf ingepland worden en pas later geleverd, kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang/levering schriftelijk of telefonisch worden geannuleerd. De volgende annuleringsregeling is van toepassing:

 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang/levering – 100% restitutie.
 • Bij annulering tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang/levering – 50% restitutie.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang/levering – 0% restitutie.

Annuleringsregeling cursussen, workshops, programma’s, services
(Onderstaande annuleringsregeling geldt niet voor de Kleurenreis, deze worden per reis aangepast en afgestemd op locatie en tijd)

 • Trainingen, workshops, programma’s of cursussen (verder training genoemd) kunnen schriftelijk per e-mail worden geannuleerd:
  • binnen 24 uur na boeking en bevestiging (mits de training niet binnen 48 uur aanvangt) met 100% restitutie minus administratiekosten.
  • binnen 1 week voor aanvang van de training met 0% restitutie.
  • minimaal 1 week voor aanvang van de training met 25% restitutie.
  • minimaal 2 weken voor aanvang van de training met 50% restitutie.
  • 20 dagen voorafgaand aan de start van de training met 75% restitutie minus administratiekosten.
  • langer dan 3 weken voorafgaand aan de start van de training 100% restitutie minus administratiekosten.
 • Indien de Klant zelf niet kan deelnemen aan de training mag de klant in overleg met de trainer, iemand voordragen om in zijn of haar plaats deel te nemen.
 • Het is in sommige gevallen mogelijk voor de Klant om bij annulering een tegoedbon te ontvangen waarmee de Klant bij een volgende cursus/workshop/training kan deelnemen indien er een plek vrij is. Deze tegoedbon is maximaal 1 jaar geldig en alleen te verzilveren in overleg met de trainer. Een tegoedbon is niet mogelijk bij een Kleurenreis. 

Annuleringsregeling bestelling boven de 20 boeken ‘De juf die geen juf is’
Bij de bestellingen / opdrachten voor de levering van grotere aantallen van het boek ‘De juf die geen juf is’ geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Bij annulering tot 8 weken voor de in de bevestiging genoemde leverdatum van de boeken – 100% restitutie minus € 25,- administratiekosten.
 • Bij annulering binnen de 8 weken voor de in de bevestiging genoemde leverdatum van de boeken – 0% restitutie.

  Bij annulering wordt er  €25,- administratiekosten gerekend.

  Uiteraard kan in onderling overleg de datum/tijd waarop een product of de service wordt geleverd of aanvangt, worden verzet als dit voor de Klant nodig is om het product of de service af te nemen.

  DDD behoudt zich het recht om bij onverziene situaties of omstandigheden, zoals bij ziekte of calamiteiten, de dienst of levering van het product te verzetten, tijdelijk worden uitgesteld of geheel geannuleerd in overleg met de Klant. DDD zal zich te allen tijde en redelijkerwijs inspannen om zich te houden aan de overeenkomst en de betaalde dienst, product alsnog te leveren. In het geval van gehele annulering door DDD en indien de Klant het volledige product of dienst niet heeft ontvangen en in de toekomst ook niet zal ontvangen, zal het gehele bedrag aan de Klant worden geretourneerd.

  Artikel 5 – Betaling en levering
  De producten en services van DDD en onderliggende websites, worden vooraf betaald, tenzij expliciet anders wordt vermeld of door partijen schriftelijk anders wordt afgesproken. Pas na betaling zal het product of de service worden geleverd.

  In het geval dat het product of service door DDD aantoonbaar niet geleverd is en wel door de Klant is betaald, zal het product of de dienst door DDD alsnog worden geleverd.

  Artikel 6 – Tarieven
  Alle op de websites en in communicatie  genoemde tarieven of prijzen zijn exclusief BTW.

  Artikel 7 – Aansprakelijkheid
  FLY to BLOSSOM, Droom Durf Doe, Kracht van Kleur, Langdurig naar het buitenland, Sparringspartners.online kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welk onderliggend product of service dan ook, in geval van schade bij de Klant, indirect dan wel direct. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij neemt en daarmee ook voor zijn of haar daden en acties. Ter voorbeeld: de kleurkaartleggingen of een Catch your Colour Story bij Kracht van Kleur geven inzicht en inspiratie. De Klant bepaalt zelf hoe met het verkregen inzicht en de informatie om te gaan. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes, acties en daden. Dit geldt ook voor alle overige trainingen/cursussen/ workshop of programma’s.

   

  Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
  Alle teksten, afbeeldingen en materialen, teksten van detrainingen, workshop’s, cursussen en kleurkaartleggingen op de websites van DDD en in alle uitgaves van DDD zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd of anderszins worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van DDD. De online kleurkaartleggingen zijn een auteursrechtelijk beschermd product van DDD.

  Algemene voorwaarden
  Droom Durf Doe
  April 2024
  Versie 1.02

  Missie

  Droom Durf Doe stimuleert jou om de beweging in gang te zetten van dromen over, naar het dromen durven doen. Het gehoor geven aan jouw dromen, ook in minder goede tijden. Durf de piloot van jouw eigen leven te zijn!

  Lees onze volledige missie hier.

  Share This

  Interessante pagina?

  Deel de pagina dan via jouw sociale media. We zijn je dankbaar!